Blog o vývoji softvéru na mieru

Najrýchlejšia tvorba prvotriednych webových stránok.

Príťažlivý vzhľad, jednoduché ovládanie, dodržaný rozpočet a časový harmonogram.

Ako sa tvorí softvér – časť tretia – ladenie

Vytvoriť web, mobilnú aplikáciu, či Windows program nie je nič prevratne zložité. Potrebujete trochu úsilia, logiky, času a môžete začať.

Ak však chcete vytvoriť niečo kvalitné a spoľahlivé, potrebujete oveľa viac.

Syntaktické chyby

Syntaktické chyby sú v podstate preklepy a chybne zapísané slová, ktoré majú predstavovať príkazy konkrétneho programovacieho jazyka.  Programovacie jazyky, techniky a nástroje môžeme rozdeliť z pohľadu kontroly syntaktických chýb na dve základné skupiny. 

V jednej skupine nájdete jazyky ako C++, C#, Java, či Swift. Ich výhodou je, že ak sa niekde pomýlite a niektorý príkaz napíšete nesprávne, tak vás na to vývojové prostredie upozorní a môžete to ihneď opraviť.

Druhú skupinu tvoria tzv. interpretované programovacie jazyky. Typickým príkladom je JavaScript, v ktorom môžete písať časť webových stránok. V prípade použitia JavaScriptu sa chyba prejaví až po zobrazení webovej stránky, takže musíte každú časť webu poriadne otestovať, aby ste zistili, či je všetko OK.

 

Logické chyby

Nesprávne postupy spracovania, ktoré vedú k pádu aplikácie, či programu, môžeme označiť ako logické chyby. Tieto chyby sú spôsobené nesprávnym návrhom aplikácie, či nesprávnym programátorským postupom.

Nájsť takéto chyby vyžaduje podrobné otestovanie každej jednej funkcie programu. Môžete to urobiť ručne, alebo automatizovane. Na automatizované testy môžete využiť nástroje vývojového prostredia alebo nástroje od tretích strán. Tieto testy sa nazývajú často aj ako Unit testy.

Výhodou unit testov je, že vám dokážu overiť správnosť funkcií príslušnej aplikácie a zároveň vám dokážu povedať koľko častí z celého programu vám unit testy pokrývajú. Máte tak obraz o tom, ktoré časti by mali byť OK a ktoré ste ešte neotestovali.

Nevýhodou unit testov je, že vyžadujú ďalšie programovanie a pri zmene správania už existujúcej aplikácie, musíte aktualizovať aj unit testy. Toto je dôvod, prečo unit testy využívajú zväčša iba veľké firmy pri tvorbe veľkých projektov. Ostatní sa aj naďalej spoliehajú na ručné testovanie.

Ak má dodávateľ vyhradených samostatných pracovníkov na testovanie, či už ručné alebo pre tvorbu unit testov, je to znak toho, že pracuje profesionálne a nenecháva testovanie na koncových užívateľov.

Dátové chyby

Pri práci s údajmi sa často stáva,že užívatelia zadajú nesprávne hodnoty. Miesto čísla zadajú reťazec, pomýlia sa v dátume a zadajú neexistujúci dátum a pod.

Tieto chyby musí programátor predvídať a zabezpečiť, aby bol užívateľ na chyby pri používaní aplikácie upozornený. 

Pri testovaní aplikácií pred ich odovzdaním koncovému užívateľovi sa často na tieto testy zabúda. Programátor venuje veľa úsila a času vlastnej tvorbe aplikácie a mal by si ju po seba aj testovať. Každý však používa svoje overené postupy zadávania a tak je nanajvýš vhodné, aby aj testovanie vstupov a dát vykonával nielen programátor, ale aj ďalší členovia tímu, ktorí by mali byť vyčlenení na testovanie vyvíjaných aplikácií.

V praxi sa často zabúda aj na otestovanie rôznych hraničných vstupov. Mali by sa testovať nielen bežné hodnoty, ale aj hodnoty, ktoré stoja na minimálnej a maximálnej očakávanej hranici vstupných hodnôt. Čo sa napríklad stane, ak zadám rok narodenia pre osobu nie 1982, ale len 82. Čo sa stane, ak zadám napríklad záporný rok narodenia. Čo sa stane, ak zadám niekomu telefónne číslo na 50 znakov a pod.

Infraštuktúrne chyby

Je veľkou chybou vývojára, ak predpokladá, že počítač, mobil, tablet, disk počítača, sieť a ďalšie iné prvky infraštuktúry, na ktorej aplikácia beží, budú vždy 100% funkčné. Čím viac ľudí program, či aplikáciu používa, tým je vyššia pravdepodobnosť, že sa niečo pokazí.

Úohou vývojára je zabezpečiť, aby takéto anomálie predvídal a pripravil aplikácie na ne. V prípade chyby by mal zobraziť užívateľovi zrozumitelné chybové hlásenie a poskytnúť pokyny na ďalší postup.

Bezpodmienečnou nutnosťou je zabezpečiť, aby údaje, ktoré aplikácia ukladá na disk, do databázy, či nejakého externého zdroja sa vždy uložili celé a nepoškodené. Ak dôjde k chybe pri ukladaní údajov, je potrebné použiť techniky, ktoré zabezpečia celistvosť dát. Pri práci s relačnými databázami napríklad použitie databázových transakcií.

Rýchlosť a dostupnosť aplikácie

Osobitnou kapitolou sú činnosti, ktoré majú zabezpečiť, aby aplikácia fungovala perfektne aj keď ju budú používať súčasne tisícky užívateľov a aj keď do nej nalejete milióny údajov.

Ako na to, si ukážeme v ďalšej časti nášho seriálu. Sledujte nás na sociálnych sieťach a nenechajte si ujsť ďalšie pokračovanie.

Ako zarábať online predajom (web, eshop, ...), nech predávate čokoľvek? Ako predávať viac a za vyššie ceny ako konkurencia? Ako vyliečiť stratový web a eshop? Ako nenaletieť na rozprávky tvorcom webov a markeťákom, ktorými Vás oberajú o peniaze?